Activerend werk

De participatieladder, die gebruikt wordt bij activerend werk, bestaat uit 6 tredes. Deze tredes zijn:

1. Geïsoleerd.

Er is geen contact buitenshuis.

2. Sociale contacten buiten de deur

Wekelijks contact, maar niet georganiseerd contact en geen uitvoering taken

3. Deelname georganiseerde activiteiten

Wekelijks contact, maar niet georganiseerd contact en geen uitvoering taken

4. Onbetaald werk 

Voert structureel taken uit (minimaal 1x per week) en taken hebben al enige economische waarde

5. Betaald werk met ondersteuning

Bijvoorbeeld Arbeidscontract of ZZP-er.

6. Betaald werk

Er is geen ondersteuning meer (behalve door eventueel gespecialiseerde jobcoaching)

Bij Eleven Zeros gaan we uit van een ontwikkeltraject van trede 1 t/m trede 4. Wij begeleiden je dan van trede 1 naar trede 4. Vanuit hier zou je dan door kunnen stromen naar de volgende trede bij een eventuele werkgever.

De trajecten kunnen lang, maar ook kort duren. Soms gaat het zo goed dat je al snel het traject doorloopt naar betaald werk. Het kan dus zijn dat je op een lagere trede binnen komt. Of dat het juist zo goed gaat dat je al eerder zou kunnen doorstromen.

Hierover praten we altijd samen met jou en je coach. Natuurlijk gebeurt er niets zonder dat jij hier mee akkoord gaat. Jij moet altijd zelf toestemming geven voordat er een traject gestart wordt of je naar een volgend traject zou gaan.

Je kan kiezen uit 2 soorten werkzaamheden:

  • Route bouw: Bouw en onderhoud van recreatieve routes, zoals MTB routes in de regio Zuid Veluwe.
  • (Nog in ontwikkeling) Fietsenmaker: Onderhoud en opbouw fietsen. Speciale fietsen voor mensen met speciale wensen, zoals tandems en vakantiefietsen.

Ook kijken we in gesprek met jou en je coach of je extra begeleiding nodig hebt. Heb je meer pauzes nodig? Of juist wat meer structuur? Is het beter om alleen te werken, of juist samen?

Tijdens het werk leer je niet alleen vakinhoudelijke kennis, maar ook werknemersvaardigheden: Hoe ga je om met collega’s, of je baas? Wat doe je als je een taak krijgt, maar deze te lastig is? Of als jij denkt dat het op een andere manier beter kan? Wat wordt er van je verwacht als je gaat werken? Hij krijg je regelmaat? En natuurlijk, hoe kan je je zelf ontwikkelen?

Heb je een indicatie en lijkt het werken aan recreatieve routes leuk? Zet dan nu de eerste stap en neem contact op (via je coach) met Eleven Zeros, info@elevenzeros.nl.

PGB Sport en begeleiding

Sporten met begeleiding is wandelen, hardlopen, fietsen (MTB, Race of toerfiets of tandem) voor iedereen met een fysieke, motorische  of verstandelijke beperking. We komen graag op uw locatie om te gaan sporten op het gewenste niveau. Eén op één, in een kleine groep, wij weten iedereen op een passende wijze in actie te krijgen!

Of je nu fitter wil worden, meer zelfvertrouwen wilt krijgen, revalideert van een ziekte of herstelt van een stress stoornis; met hulp van ons krijg jij het voor elkaar!

Wij zijn overtuigd van de geneeskundige kracht van sport en beweging. De kracht die jou helpt je doelen te bereiken. Samen werken we op jouw niveau actief aan je eigen vooruitgang.  Zodat ook jij je grenzen steeds verder weet te leggen!

Heb je een PGB en wil je individuele begeleiding? Zet dan nu de eerste stap en neem contact op, info@elevenzeros.nl.

Begeleiding op locatie         €  55,00 (ex BTW) per begeleider per uur

9%

van de Nederlandse bevolking krijgt professionele hulp!