Disclaimer

Auteursrecht
Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Eleven Zeros.

Merkenrecht
Eleven Zeros en de door Eleven Zeros vertegenwoordigde productnamen zijn wettig gedeponeerde handelsmerken en mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Eleven Zeros.

Aansprakelijkheid
Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Bezoekers en/of gebruikers van elevenzeros.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Eleven Zeros aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Privacyverklaring

Eleven Zeros kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eleven Zeros, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eleven Zeros verstrekt. Eleven Zeros kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw geboorte datum
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Eleven Zeros GEGEVENS NODIG HEEFT

Eleven Zeros verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Eleven Zeros uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Eleven Zeros GEGEVENS BEWAART

Eleven Zeros bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Eleven Zeros verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van Eleven Zeros worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Eleven Zeros gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Eleven Zeros maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Eleven Zeros bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Eleven Zeros te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Eleven Zeros heeft hier geen invloed op.

Eleven Zeros heeft Google geen toestemming gegeven om via Eleven Zeros verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elevenzeros.nl. Eleven Zeros zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Eleven Zeros neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Eleven Zeros maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Eleven Zeros verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Eleven Zeros op via info@elevenzeros.nl. elevenzeros.nl, zeroskills.nl, rolfprima.nl, roadholland.nl en subzerosbranded.nl is een website van Eleven Zeros. Eleven Zeros is als volgt te bereiken:

Postadres: Busehof 5 6871BM Renkum

Vestigingsadres: Groeneweg 12 6871DD Renkum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 83151478

Telefoon: 06-3085 5960

E-mailadres: eric@elevenzeros.nl

De  door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Registratiekamer.

© 2022 Eleven Zeros Alle rechten voorbehouden